SUDA

  1. You are here:
  2. Start
  3. SUDA
Helen Eriksson. Foto: Stockholms universitet

Pappor med mycket resurser tar ut mer föräldraledighet

Pappor som jobbar inom högkvalificerade yrken eller har högre lön tar ut fler föräldradagar. Detta jämfört med pappor som jobbar inom lågkvalificerade yrken eller tjänar mindre.

TITA
SPaDE
SUNDEM - Stockholm University SIMSAM Node for Demographic Research
AgeingWell
FamiliesAndSocieties

SUDA and Stockholm University in social mediaSUDA on Facebook Universitetet på Instagram Department of Sociology on Linkedin Universitetet på Twitter Universitetet på YouTube