SUDA

  1. You are here:
  2. Start
  3. SUDA
Juho Härkönen. Foto: Stockholms universitet

Separationer mångdubblar risken att flytta hem till en förälder

Sannolikheten att föräldrar med svensk bakgrund bor hos sin egen förälder och bor kvar där i flera år, ökar kraftigt efter en separation med barn.

Gunnar Andersson Foto: Eva Dalin

Why are there so many single households in Sweden?

The truth is that statistics on one-person households do not always relate to life styles linked to the status of being a single. Furthermore, single living is not an entirely new phenomenon in this country, writes Professor of Demography Gunnar Andersson in a new blog post.

TITA
SPaDE
SUNDEM - Stockholm University SIMSAM Node for Demographic Research
AgeingWell
FamiliesAndSocieties

SUDA and Stockholm University in social mediaSUDA on Facebook Universitetet på Instagram Department of Sociology on Linkedin Universitetet på Twitter Universitetet på YouTube