Demografi är ett av Stockholms universitets ledande forskningsområden. Vår internationella grupp av forskare arbetar med många olika aspekter av befolkningsdynamik. Tillsammans har vi en unik kompetens inom familjepolitik, genus och policyfrågor och i analyser av registerdata. Våra senaste forskningsprojekt har handlat om frågor som:

•    Varför föder vi fler barn i Sverige än i de flesta andra länder i Europa?

•    Vad är familjepolitikens påverkan på familjebildning, barnafödande och separationer/skilsmässor?

•    Hur ser utvecklingen av samkönade äktenskap ut?

•    Vilka blir konsekvenserna av att vi lever allt längre?

•    Hur påverkade samhällsomvandlingen i postkommunistiska länder familjebildning och hälsa?

•    Hur påverkar genusaspekter fördelningen av betalt och obetalt arbete mellan partners?

•    Hur påverkar separationer och skilsmässor välbefinnandet hos vuxna och barn?

•    Hur påverkar invandring familjelivet?

Utbildning

Vi erbjuder utbildning i demografi genom våra tvärvetenskapliga en- och tvååriga masterutbildningar, fristående kurser i demografi på masternivå samt en forskarutbildning i sociologisk demografi.

Läs mer om demografi som ämne här, och om våra utbildningar här.

Mer om oss

SUDA grundades 1983 under ledning av professor Jan M. Hoem. Sedan augusti 2001 är vi en del av Sociologiska institutionen vid Stockholms universitet.

Medarbetare

För mer information, kontakta Gunnar Andersson, professor i demografi, e-post: gunnar.andersson(a)sociology.su.se.

Du hittar en lista på alla våra medarbetare och kontaktuppgifter till dem här.