Stockholm skyline. Photo: Patrik Carlberg/Unsplash
Stockholm skyline. Photo: Patrik Carlberg/Unsplash

Demografi är ett av Stockholms universitets ledande forskningsområden. Vår internationella grupp av forskare arbetar med många olika aspekter av befolkningsdynamik.

Tillsammans har vi en unik kompetens inom familjepolitik, genus och policyfrågor och i analyser av registerdata. Våra senaste forskningsprojekt har handlat om frågor som:

•    Varför minskar barnafödandet i Sverige och de andra nordiska länderna?

•    Hur såg mönstren i dödlighet ut under Sveriges corona-epidemi?

•    Vad är familjepolitikens påverkan på familjebildning, barnafödande och separationer/skilsmässor?

•    Hur ser utvecklingen av samkönade äktenskap ut?

•    Vilka blir konsekvenserna av att vi lever allt längre?

•    Hur påverkar genusaspekter fördelningen av betalt och obetalt arbete mellan partners och när i livet de pensionerar sig?

•    Hur påverkar invandring familjelivet?

•    Hur påverkas inträdet på arbetsmarknaden av omständigheter kring migration och familjeliv?

•    Hur påverkar geografisk segregation olika chanser i livet?

Utbildning

Vi erbjuder utbildning i demografi genom våra en- och tvååriga masterutbildningar, fristående kurser i demografi på masternivå samt forskarutbildning i sociologisk demografi.

Läs mer om demografi som ämne och om våra utbildningar här.