Jan M. Hoem.
Jan M. Hoem.

Jan Hoem var född i Norge i Kristiansund där han disputerade 1969 vid Oslo universitet i aktuariestatistik. Efter en period vid universitet i Köpenhamn rekryterades han 1981 till Sverige som professor i demometri. I stockholm var han drivande i utvecklingen av statistiska metoder för att analysera demografiska processer och demografiska data. I tillämpad forskning studerade han bland annat hur sociala och familjepolitiska förhållanden påverkade fruktsamhetsutvecklingen i Sverige.

Från 1999 och tio år framöver var Jan Hoem direktör vid Max-Planck-institutet för demografisk forskning i Rostock. Under den tiden rekryterade han och utbildade en helt ny generation av europeiska demografer. Max-Planck-institutet blev en knutpunkt för europeisk demografisk forskning.

Jan Hoem har satt ett stort avtryck på utvecklingen av demografiämnet både i Sverige och internationellt. Svensk och nordisk demografisk forskning gynnas av tillgången till exceptionellt goda demografiska data, den europeiska forskningen gynnas av möjligheten till jämförande perspektiv på hur demografiska processer påverkas av olika sociala och politiska förhållanden i Europa. Jan Hoem har varit drivande i att utveckla ny forskning som bygger på dessa komparativa fördelar.

Med värme och generositet har han inspirerat unga demografer att riva många av de murar som tidigare låg som hinder för forskningssamarbeten mellan företrädare för olika vetenskapliga discipliner och länder. Sedan 2009 var Jan Hoem återigen bosatt Stockholm och fortsatt aktiv som emeritus vid SUDA. Han publicerade sin sista vetenskapliga arikel ett halvår före sin bortgång.

Gunnar Andersson och kollegorna vid Stockholms universitets demografiska avdelning