YAPS - på svenska

  1. You are here:
  2. Start
  3. SUDA
  4. Research
  5. Demographic Data
  6. Survey Projects
  7. YAPS - på svenska

Familj och arbetsliv på 2000-talet - YAPS

Panelundersökningen "Familj och arbetsliv på 2000-talet" (the Young Adult Panel Study, YAPS) startades av professor Eva Bernhardt vid Stockholms universitet och omfattar cirka 3500 personer. Datainsamlingen genomfördes via post- och webbenkät av Statistiska Centralbyrån år 1999, 2003 och 2009. Materialet innehåller information om attityder och värderingar, arbete och familjeförhållanden i den första fasen av vuxenlivet i Sverige i början av 2000-talet.

Vi tackar alla som har svarat på frågeformulären och därmed bidragit till uppkomsten av denna unika databas!

Vi tackar också för det finansiella stödet för datainsamling och bearbetning från Socialvetenskapliga forskningsrådet (SFR) under projektnummer F0138/1998, från Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) under projektnummer 2001-1075, 2001-4022, 2002-0117 och 2007-0154, från Kommittén för Longitudinell Forskning vid Vetenskapsrådet (VR) under projektnummer 2002-3727, från Riksbankens Jubileumsfond under projektnummer J2000-0063, från Brown University, USA via a Salomon Grant och ett mindre bidrag från Institutet för Framtidsstudier via programstödet till ”Jämlikhet utan barn” från FAS. Den tredje undersökningen som genomfördes under 2009 finansierades även den av FAS (projektnummer 2007-154).

Data från undersökningarna 1999 och 2003 finns arkiverade hos Svensk Nationell Datatjänst (SND). Här kommer även data från undersökningen 2009 så småningom arkiveras. För information se: http://www.snd.gu.se (SND 0786).

Det pågående projektet 'Föregångare i familjeliv och jämställdhet: Nya trender bland unga vuxna i Sverige' (projektnummer 2012-0646) är finansierat av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE), tidigare känt som FAS. För en sammanfattning av projektplanen, vänligen se: http://www.forte.se.

Contacts

Chair

Gunnar Andersson, Professor of Demography
Telephone: +46 8 16 32 61
E-mail: gunnar.andersson(a)sociology.su.se

YAPS in English