Ann-Zofie Duvander

Försäkringskassans register över föräldraförsäkringen

Elizabeth Thomson

RTB (särskilt flergenerationsregistret, fastighetsregistret), data om familjestrukturer

Gunnar Andersson

Registret över civilståndsändringar, registret över utrikes flyttningar

Helen Eriksson

RTB (särskilt flergenerationsregistret, fastighetsregistret), Folk- och bostadsräkningarna 1960-1990, register över föräldraförsäkringen

Jani Turunen  

Årskurs-9-registret

Johan Carlsson-Dahlberg

Flergenerationsregistret, utbildningsregistret; utbildningsbiografier, medicinska födelseregistret

John Östh

Fastighetsregistret; koordinatsatta data

Juho Härkönen

Flergenerationsregistret länkat till andra sociodemografiska data

Karen Haandrikman

Spatiala dimensioner av registerdata

Kieron Barclay

Yrkesregistret, dödsorsaksregistret

Maria Brandén  

Registret för inrikes flyttningar, registret för lönestrukturstatistik (SSYK mm)

Marie Berlin

Barn-och-unga-registret (socialtjänsten), tandhälsoregistret

Martin Kolk     

Flergenerationsregistret

Siv Schéele     

Geografiska områdesindelningar i registerdata

Sofi Ohlsson-Wijk

Registret för civilståndsändringar, utbildningsregistret (SUN mm), registret för lönestrukturstatistik (SSYK mm)

Sven Drefahl

Dödsorsaksregistret

 

 

Databaser och registersamlingar

 

 

Helen Eriksson

STAR, LISA

John Östh

Place

Charlotta Hedberg

STATIV

Juho Härkönen

Finska registerdata

Sven Drefahl  

Danska registerdata

Trude Lappegard

Norska registerdata

Ari Jónsson Isländska registerdata

Karen Haandrikman

Holländska registerdata

Gunnar Andersson

Nordiska jämförelser